Strechy MPL

Kvalitne navrhnutý a zhotovený krov je zárukou funkčnosti a dlhovekosti Vašej strechy.Preto túto úlohu zverte do rúk odborníkom.
Realizujeme všetky druhy striech,väzníkové krovy,klasické tesárske konštrukcie. Sme súčasťou skupiny MPL, od nás dostanete nielen konštrukciu krovu, ale za výhodných podmienok aj všetky ostatné materiály potrebné ku kvalitnému zastrešeniu Vašej stavby – fólie, izolácie, všetky druhy krytín.

Úvodné informácie o projekte Strechy MPL

Strechy MPL – kompletný servis pri realizácii striech.

 1. Kvalitne navrhnutý a zhotovený krov je zárukou funkčnosti a dlhovekosti Vašej strechy.Preto túto úlohu zverte do rúk odborníkom.
 2. Realizujeme všetky druhy striech,väzníkové krovy,klasické tesárske konštrukcie.
 3. Sme súčasťou skupiny MPL , od nás dostanete nielen konštrukciu krovu, ale za výhodných podmienok aj všetky ostatné materiály potrebné ku kvalitnému zastrešeniu Vašej stavby – fólie, izolácie, všetky druhy krytín.

Väzníkové krovy

Väzníkový krov je moderným spôsobom realizácie strešnej konštrukcie.

Výhody:

 1. Variabilita tvaru – pomocou technológie priehradových väzníkov spájaných styčníkovými plechmi je možné vytvoriť prakticky akýkoľvek tvar strechy.
 2. Úspora materiálu – styčníkové dosky neovplyvňujú dimenziu drevených prírezov, preto pri týchto konštrukciách prichádza k úspore cca.30 % drevnej hmoty oproti konštrukciám spájaných klasickými spojovacími prostriedkami
 3. Rýchla a jednoduchá montáž – vďaka presne vyrobenej konštrukcii strechy, ktorá prebieha u nás vo výrobe, strávime na Vašej stavbe pri zmontovaní konštrukcie minimálny čas.
 4. Efektívny návrh pomocou software – výpočet a návrh strechy z priehradových väzníkov je realizovaný pomocou sofistikovaného software, ktorý navrhne najoptimálnejšie riešenie Vašej strechy. Statická výhodnosť styčníkových dosiek – styčníkové dosky s prelisovanými trňmi predstavujú najtuhší spoj drevených konštrukcií , so správnym zavetrením vytvoria drevené priehradové konštrukcie tuhú priestorovú konštrukciu.
 5. Úspora nákladov pri realizácii stavby – priestorová konštrukcia z drevených preihradových väzníkov nevyžaduje vnútorné podpory, nie je potrebné realizovať betónový strop. Pri správnom návrhu zo strany.Vašich projektanotov ďalšiu úsporu nákladov môže predstavovať náhrada vnútorných nosných stien len deliacimi priečkami, väzníkový krov nevyžaduje vnútorné podpory.

Príklad návrhu valbovej strechy bungalovu bez vnutorných podpôr a betónového stropu

Foto konštrukcie krovu pripravenej pre montáž krytiyny a podhľadu

Riešenie atypickej väzníkovej strechy na bytovom dome

 

Klasické tesárske krovy

CNC výroba krovov.

Prečo zvoliť naše riešenie?

 1. Klasický krov býva bežne vytváraný až na stavenisku a kvalita konštrukcie závisí na skúsenostiach, remeselnej zručnosti a technickom vybavení konkrétneho tesára. Preto je dobré tieto prípravné práce s opracovaním jednotlivých prvkov krovu a vytvorením tesárskych spojov presunúť do výrobnej haly a pripraviť hotovú skladačku Vášho krovu na CNC obrábacom centre. Pri montáži na stavbe sa výrazne zníži čas realizácie konštrukcie a dosiahne sa výnimočnej presnosti zostavenia konštrukcie.
 2. Pred výrobou krovu vyhotovíme s pomocou šičkového drevárskeho software 3D vizualizáciu Vášho krovu, kde skontrolujeme všetky detaily, odsúhlasíme s Vami konečné riešenie, navrhneme najekonomickejšiu variantu Vášho krovu.

Výhody nášho riešenia

 1. Zázemie sinej spoločnosti , 22 rokov úspešne pôsobiacej na trhu stavebných materiálov
 2. Najmodernejšie softwerove vybavenie pre návrh strechy garantujú optimálny návrh riešenia Vašej strechy
 3. Výroba konštrukcií na najmodernejších strojoch

Skupina MPL je jednou z najúspešnejších spoločností zaoberajúcich sa predajom stavebného materiálu , ku konštrukcii strechy VÁM ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK DODÁME AJ OSTANÉ MATERIÁLY PRE VAŠU STRECHU – FÓLIE, TEPELNÉ IZOLÁCIE, KRYTINY atď.
Čím viac materiálu od nás na Vašu stavbu odoberiete, tým Vám vieme

vytvoriť výhodnejšie podmienky.

Pre projektantov – projektujte s nami

Spolupracujúcim projektantom spracujeme zdarma:

Väzníkový krov:

 1. optimálny návrh tvaru väzníka, výpočet zaťaženia a rozmiestnenia väzníkov
 2. dodáme Vám časti projektoej dokumentácie vo formáte dxf alebo dwg
 3. vyriešime aj atypické komplikované tvary striech – UĽAHČÍME VÁM PRÁCU, BUDEME KRESLIŤ ZA VÁS

Klasický krov:

 1. dodáme Vám časti projektovej dokumentácie vo formáte dxf alebo dwg
 2. náš automatický software Dietrich bude kresliť pre Vás – dodáme pôdorys krovu, akýkoľvek rez, 3D vizualizáciu, výpočet spotreby reziva, krytiny atd.

Fotografie z portfólia

Kvetoslavov

Piešťany Winterova

RD Lamač

BD Žirany

 

Bio energetika