< Naspäť na naše stavby

Viladomy Záhorská II.etapa

Voľné

Náš investičný projekt 6 rodinných domov v Záhorskej Bystrici v príprave. Predpokladaný začiatok výstavby 3/2021. Bližšie informácie na info@mplhouse.sk