< Naspäť na naše stavby

RD Myjava

Dokončená základová doska a oporné múry rodinného domu na Myjave.