< Naspäť na naše stavby

Kaskády Devín

Voľné

Náš investičný projekt 8 bytových jednotiek na Devíne v príprave. Predpokladaný začiatok výstavby September 2020.